STAVME - hlavicka Jiří Hořínek
STAVME       Dipl.-ing. Jiří Hořínek, inženýrská činnost v investiční výstavbě
400 07 Ústí nad Labem, SNP 53, 00420 773520416, horinek(zav)stavme.eu


deutsch
Deutsch

úvod

hrázděné stavby

roubené stavby

podstávky

základy

ochrana dřeva

plastová okna

Firma
STAVME -úvod Jiří Hořínek

 

 • Nová prohlídka podstávkových domů se koná v neděli 31. května 2015. viz Den otevřených dveří podstávkových domů"
 • Přihláška majitelů podstávkových domů, kteří se chtějí pochlubit výsledky své práce v neděli 31. května 2015 Přihláška na "Den otevřených dveří podstávkových domů"
 • Veřejně přístupné podklady pro opravy a rekonstrukci naleznete na stránkách "podstávky cz""
 • STAVME vzniklo původně ze STAVební MEchanizace. Soustředíme se na projektování a stavební dozor při rekonstrukcích roubených, hrázděných a podstávkových objektů. Připravujeme projekty pro rekonstrukce a opravy domů ze přelomu 19-tého a 20-tého století. Vady na stavbách jsou dnes natolik rozšířené - ruku na srdce, kdo nic nedělá, nic nepokazí - bohužel do stavařiny mluví lidé z profesí hodně vzdálených a podle toho to vypadá. Telefonické dotazy a mejly na správnost provedených prací ze strany investorů se se nadmíru množí. Prokjektujeme a poté dozorujeme své stavby sami a učíme se z vlastních chyb. Stále jsme zváni i na jiné stavby, kde investor není spokojen s kvalitou té či oné práce. Jsme schopni fundovaně poukázat a doložit nesprávnost technologií nebo použitých materiálů. Zákazníci sami chtějí doplnění projektové dokumentace o správné podrobnosti. Celá věc vlastně začne tím, že s výhodou dnešního stavebního zákona se vyrobí od někoho nějaká stavební dokumentace pro stavební povolení. Pak se objedná nějaká firma, která už tu stavbu nějak provede. Tady se začnou vyskytovat stavební vady a investor si začne stěžovat. Od roku 1993 sledujeme nárůst těchto stížností. Na rozdíl od převážné většiny firem a řemeslníků sledujeme vývoj materiálů a technologií, chodíme na školení a kde nestačí stavební norma, bereme jako závazný předpis výrobce. Při rekonstrukcí starších objektů jako jsou třeba roubenky a podstávkové domy však nejsou k dispozici žádné normy. Zde jsou třeba dobré řemeslné zkušenosti, které se kdysi předávaly z generace na generaci. Tento řetěz byl bohužel přetržen zrušením soukromého podnikání, zestátněním srpů a kladiv a hromadným betonováním. Když dnes vidíte jak na na starých stavbách z každé škvíry mezi trámy čouhá montážní pěna, vemte jed na to, že to dřevo vyhnije o to rychleji, oč byla ta škvíra rychleji ucpána.

 • Oblasti naší činnosti jsou projektování a stavební dozor, poradenství při vadách na stavbě nebo vzniklých potížích při rekonstrukci domů

 • Projekty rekonstrukcí provádíme pro obytné domy, rodinné vily, podstávkové domy a roubenky.

 • Rekonstrukcí se rozumí revitalizace nebo přestavba, která uvede stavbu s poruchami z dlouhého užívání do stavu před výskytem poruch. Záchrana před spadnutím, výměna vyhnilých částí roubení, hrázdění a krovů, vysoušení, drenáže, hydroizolace a následné zateplení

 • Naše práce před rekonstrukcí začínají zakreslením současného stavu a důkladným stavebně technickým průzkumem. Přitom zjistíme souvislosti stavebních částí, vady objektu a zapracujeme výsledky do projektu. Přesto se během provádění objevují skryté problémy. Těch pak už ale není mnoho a nebývají tak závažné, aby finance narůstaly způsobem státních zakázek.

 • Chcete blíže poznat vlastnosti dřeva a výrobků a domů ze dřeva? Tradiční zpracování a ochrana dřeva bez chemie? Zkuste to s knihou rakouského autora, lesníka a zpracovatele dřeva: "Viděl jsem tě růst". Ve své knize popisuje Erwin Thoma zkušenosti starých tesařů, které si v minulých letech osobně vyzkoušel. Je zde popsáno, proč 200 let staré a starší stavby bez znalostí našich impregnačních jedů přetrvávají dodnes. Lepidla na bázi fenolů a jejich novodobou náhradu isokyanády tehdy nikdo neznal a přesto dodnes drží a dřevo nenapadají dřevokazné houby a hmyz. Kniha je k dostání na www.paprsky1.de
  Bližší informace na http://www.thoma.at/html/deutsch/index1.html

E-mail:  Dipl.-Ing. Jiří Hořínek


 • Tel: 00420 475 501 497, Mobil: 00420 773 520 416