Hrázděné stavby

Hrázděné domy:
Hrázděné domy tvoří dřevěná konstrukce s volnými poli mezi trámy. Původní výplň mezi staticky důležitými trámy byla tvořena dřevěnými tyčemi, vypletenými tenšími větvemi a vymazanými jílem. Tato výplň „dýchala“ – přebírala vlhkost vnitřních prostor a předávala ji dále do vnějšího prostoru. Další předností byla schopnost vyrovnávat slabé pohyby dřevěné nosné konstrukce. Co naplat, dřevo není železobeton a přece jen se dřevěná konstrukce pohybuje tlakem větru, sesycháním a opětným vlhnutím za delších dešťů na podzim. Jsou-li pole natvrdo vyzděna cihlami, trpí tím dřevěné spoje. Pohyblivá dřevěná konstrukce konstrukce je při zatížení větrem nuhrázděnícena se pohybovat kolem tvrdého zdiva a spoje jsou nadmíru namáhány. Trvanlivost této stavby se snižuje.V Německu jsou hrázděné stavby především z dubového dřeva, které se svou pevností přibližuje k cihle více než dřevo smrkové, v našich zemích používané v převážné většině.

GESECKE_040_v_noci

GESECKE_040_v_noci
Obrázek 4 z 4