Krov

krov a střecha
Krov a střecha byly dřevěné a tvořily samostatně důmyslně provázanou konstrukci odolávající tlaku větru a pohybům v půdě. Plné vazby střídané krokvemi vzepřenými hambalky byly posíleny ondřejovými kříži. Bohužel po odsunu původního obyvatelstva z pohraničních oblastí, se do těchto domů přistěhovali obyvatelé neznalí těchto staveb a většinou byly důležité nosné prvky bez náhrady odstraněny. Noví obyvatelé sice získali více místa, ale na zvlněném hřebenu střechy je dodnes vidět, jak jednotlivé prvky zbylé konstrukce zápasí se zátěží.