Základy

Základy

U roubených a podstávkových domů nečekejme v základech žádné technické zázraky. U objektů umístěných na rovině se vykopala rýha zhruba půl metru hluboká, do ní byly naskládány kameny – čím větší tím lepší. Byly sesbírané buď na polích, nebo pocházely z místního lomu. Spáry mezi kameny byly vyplněny jílem, u bohatších majitelů vápennou maltou. Vápno po staletích degradovalo a tak se v neudržovaných základech dochoval jen písek. Základy byly dozděny na výšku 30 až 50 cm nad terén – hovoříme o terénu v době výstavby! Stavba vyvýšená nad terénem chránila před vlhkostí z vody a sněhu. Selské pravidlo praví, že neudržovaný pozemek se navyšuje zetlelou trávou a listím zhruba o 5 cm za 15 let.

  • Jestliže opomineme shora uvedená pravidla pak si následky můžeme ukázat na praktickém příkladu.
    Projektant vytvořil základovou desku. Na ni položil spodní trám. Je tam sice hydroizolace, ale zvenku na terasu přijde dlažba a zevnitř podlahové vrstvy. Tím je spodní trám utopený v materiálu a proti vodě se tento detail nedá utěsnit. Již v průběhu stavby zatékalo pod trámem z terasy do domu. Jestliže voda podtéká pod trámem do podlahových vrstev tvořených tepelnou izolací a podlahovým topením, spodní trámy leží ve vlhku pak si následky domyslíme. Už ten spodní trám začne uhnívat a klesat, pak máme problém jej nahradit nebo vyměnit, protože dům už nejde zvednout. Jsou hotové instalace vody, elektro, kanalizace, plynu a rozvody vytápění.
  • Investor se rozhodl předejít pozdějším velkým problémům jedním menším problémem a hned: Zvednout a podezdít.
    Čím podezdíme dobře izolující trámy tloušťky 24 cm? Dobrým tepelným izolantem odolným vodě. Pěnové sklo. Dostatečnou pevnost v tlaku nabízí PERINSUL.
  • Sanace klasických základů lze vysvětlit nejlépe na obrázku.Odkopaný základ je nutno očistit od hlíny a uvolněného pojiva mezi kameny. Nejvhodnější způsob je tlaková voda s ohledem na přílišné vymývání pojiva. Oschlé základy se pak vyspárují a přetáhnou vhodným materiálem tak, aby tvořily sice hrbolatou, ale souvislou plochu. Na tuto plochu lze již nanášet hydroizolační vrstvu. Proti mechanickému poškození této vrstvy je dobré ji překrýt nopovou fólií, která nesmí čouhat ze země, protože není stabilizovaná proti UW záření. Pro vzlínání vlhkosti do zdiva tak zbývá jen spodní a vnitřní strana základu. Výkop opatříme drenáží, která nám zabrání vzedmutí spodní vody. Drenáž neslouží pro odvod dešťové vody.