Podstávkové domy


hirschfelde_03     Podstávkové domy

Podstávkový dům je tvořen dvěma samostatnými díly. Sloupy kolem světnice v přízemí nesou rám z vodorovných trámů – podstávku a na ní stojí celé horní patro. Tato konstrukce má prozaický důvod.

U roubených domů je nutno počítat se slehnutím/stlačením použitých klád. Dřevo naležato je 7krát až 12krát stlačitelnější než nastojato. Tento efekt je závislý nejen na vlhkosti dřeva, ale také na jeho zátěži. Na půdě roubených chalup docházelo při skladování většího množství zásob, nářadí a materiálu k většímu sesedání než u domů hrázděných. Roubenka však jako celodřevěný objekt byla mnohem útulnější a teplejší, než hrázděný dům, u kterého jsou úniky tepla přes výplně o hodně větší než přes plné klády. 

Z tohoto poznatku vznikla kombinace hrázděného domu a roubenky – dnešní podstávkový dům. Roubená světnice je obestavena zvenku sloupy. Na sloupech leží ližina – líže zdivo kamenné části a tvoří rám po obvodu celého objektu.   Na ližině leží další trám – práh hořejšího patra. Ližina s prahem svazují dům po obvodu a nesou u menších objektů střechu, u větších horní patro.